home ask archive link1 link2 link3 link4
Syntax Error
"They don't know about the I love yous I secretly whisper to you." |
♛ ITSNIALL

Hindi lahat ng nakakapag tiyaga. 

Ay nakakakuha ng nilaga.

  1. moveslikejanius said: yung iba kasi Sinigang ang nakukuha. >:)
  2. perengtengeleng posted this